Skip to main content

Inmeting bestaande toestand

Door onze nauwkeurige apparatuur en onze jarenlange ervaring slagen wij erin om elk bestaand terrein of bouwconstructie op te meten en te digitaliseren. Ideaal voor een renovatie of aanbouwproject.

Wij brengen diverse terreinen en bouwconstructies in kaart:
 • braakliggend terrein ten behoeve van inplanting
 • braakliggend terrein ten behoeve van bouwaanvraag
 • wegenis ten behoeve van vernieuwing wegenis en riolering
 • gebouw ten behoeve van renovatie

3D Laserscanning

Met de 3D-Laserscanning technologie zijn we in staat om zeer snel zeer veel relevante informatie in te zamelen waarbij het hele bouwproces wordt opgeslagen in een building information model, kortweg BIM.

Hiermee komen we tegemoet aan de vraag van de architecten, aannemers en ingenieurs voor in het inmeten van:
 • gebouwen
 • monumenten
 • archeologische sites
 • grotten en/of tunnels
We beschikken momenteel over drie laserscanners. Twee scanners voor terreinmetingen en een compactere scanner voor het inmeten van constructies en gebouwen.

Maatvoering

Of het nu gaat over het uitzetten van assen, boorgaten, damwanden, funderingen. Met meer dan 16 jaar ervaring zijn wij de geschikte partner voor al uw uitzetwerk in de bouw.

 • Industriebouw
 • Appartementsbouw / Kantoorbouw / Woningbouw
 • Kunstwerken
 • Wegenbouw

3D ontwerp en machinebesturing

Bij meer en meer industriebouw en wegenbouw wordt het grondwerk uitgevoerd d.m.v. geautomatiseerde machinebesturing.

Wij stellen hiervoor het 3D ontwerp op en berekenen de grondbalans voor de hoeveelheden aan of af te voeren grond. Dit 3D ontwerp kunnen we aanleveren in alle gangbare machinebesturingssoftware. We leveren uiteraard ook een pdf en dwg mee zodat alles kan gecontroleerd worden op de werf.

Kubering grondbalans

Voor het opstellen van een juiste kostenraming is het van belang om juist te weten hoeveel grond er dient aan- of afgevoerd te worden.

We kunnen zelfs bekijken wat de optimale hoogte is voor het project om de af en aan te voeren hoeveelheid grond zo laag mogelijk te houden.  Dit wordt verwerkt tot een verslag en plannen die aangeleverd worden in pdf en dwg.
Een jong en dynamisch collectief van vier landmeetkundige bedrijven.

Wij zijn uw maat in de bouw!

Close Menu

Wij zijn uw maat in de bouw!

PS-Survey Bouwmaatvoering BV

Geert Claes
Ophovenstraat 60
3680 Maaseik


Gsm: +32 495 51 04 86
Email: geert.claes@pssurvey.be